ERP Project Management

(1 persons)

Job Summary

1. Công tác tham mưu:
Tư vấn cho Ban Giám đốc toàn diện các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ thông tin
Công tác thiết lập/ xây dựng cơ cấu tổ chức hoạt động. Các quy định về việc quản lý sử dụng hệ thống thông tin trong toàn công ty một cách hiệu quả.
Đề xuất kế hoạch tận dụng triệt để nguồn tài nguyên công nghệ thông tin sẵn có, và kế hoạch triển khai các dự án phát triển các tài nguyên mới phù hợp với mô hình quản lý và chủ trương toàn công ty.
2. Các công tác quản trị, phát triển hệ thống thông tin:
Làm việc với các phòng ban/bộ phận trong công ty để tìm hiểu và mô hình hóa được các hệ thống qui trình/nghiệp vụ/dữ liệu: Kinh doanh, Thu mua, Kho, Sản xuất, Kế toán, Nhân sự…
Tìm kiếm, làm việc trực tiếp với các đơn vị tư vấn và triển khai ERP (SAP, MS D365, Odoo, Netsuite, Infor) để đưa ra yêu cầu, mong muốn của công ty ứng dụng trên ERP các qui trình nghiệp vụ của công ty, các loại báo cáo quản trị, hệ thống phân tích, dự báo dữ liệu BI, Tableau.
Vận hành, thiết lập hệ thống, khai thác các phân hệ hiện có và đề xuất xây dựng, triển khai các phân hệ mới trên phần mềm CRM Bitrix24.
Xây dựng và quản trị hệ thống Data center cho công ty.

Thiết kế, xây dựng hệ thống mạng riêng ảo VPN cho công ty và các công ty thành viên.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, có hơn 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Có kiến thức tốt, sâu rộng về các giải pháp ERP thông dụng hiện nay ở Việt Nam: SAP 4 Hana, MS D365 BC/FO, Odoo. Qui trình phát triển phần mềm, ngôn ngữ và kỹ năng lập trình .NET, python, php và các hệ quản trị CSDL: MS SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Odoo framework.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức và kỹ năng về ERP Odoo: Odoo framework, python và PostgreSQL
Độ tuổi: 30 – 40

>> View All Job Summary
WORKING ENVIROMENT
TEAM WORK

TEAM WORK

Cultivated with care, passion and dedication in the best environment of Mekong Delta Region, we can say that LOTUS GROUP represents the best and superior quality argicultural products in Vietnam.

Human resource

Human resource

We believes that human development is the foremost part of an organization progress. Therefore, we ensure that our people have the most positive and efficient working environment possible.
TEAM WORK

TEAM WORK

Cultivated with care, passion and dedication in the best environment of Mekong Delta Region, we can say that LOTUS GROUP represents the best and superior quality argicultural products in Vietnam.